042-15 14 70
Ring oss:
kontakta oss
Kontakta oss

Säcktömningsrobot

1.00kr

Produktblad
1
Beskrivning

Automatisk säcktömning för bättre arbetsmiljö

PEALs robot för automatisk säcktömning löser ett stort problem med småsäckshantering. Ergonomin och arbetsmetodiken som i dagsläget inte skiljer sig mycket från historien. Även med hjälpmedel som vakuumlyft, säcktömmare med ventilation eller med mer automatiska system som bandinmatade trumtömmare så ska säcken fortfarande placeras på ett bord eller bandtransportör och kanske behöver säcken även knuffas ner och skakas i en behållare.

I vårt system ställer man in och kvitterar en pall på HMI-panelen.
Sen sköter roboten resten.

Robotsystem från PEAL

Säcktömningsrobot från PEAL har utvecklats med hänsyn till industrins behov av ett skalbart system för spräckning av småsäck.
Tillsatsmaterial och ingredienser matas in efter behov utan operatörstid.

Vi har valt att arbeta med Japanska Okura som uteslutande tillverkar robotar för palletering och depalletering.
Den specialiserade konstruktionen har en axel mindre än en traditionell industrirobot och har därför lägre underhåll och färre rörliga delar.
Okuras styrsystem och mjukvara för programering av roboten är helt utvecklat för palletering och depalletering med färdiga pallmönster, överskådlighet och enkla operatörsjusteringar.

Skalbar och flexibel småsäckstömning

Robotsäcktömmaren har med sin räckvidd möjlighet att arbeta med fler olika material som ska till olika behållare. Upp till fyra olika material kan roboten jobba med med receptstyrning. Med fyra fulla pallar med olika material så krävs endast inkvittering för att systemet ska kunna sätta igång. Roboten sköter även hanteringen av de spräckta säckarna på egen hand genom att föra dessa till en automatisk säckkomprimator. Säckkomprimatorns sopsäck är placerad utanför robotcellen så byte kan ske utan att bryta processen.

Materialbehållarna kan utrustas med automatisk luckstängning om minimering av kontaminering är något som efterfrågas. Robotverktyget har möjlighet att jobba med de flesta förekommande säcktyperna och materialen men främst ventilsäck i papp och plastsäck. För vidaretransport av materialet från materialbehållarna så kan de flesta typerna av transportör implementeras såsom skruvtransportör, cellmatare, vakuumsug, blåstransport etc. Självklart rekomenderar vi den bästa transportlösningen med hänsyn till materialet som ska transporteras och era krav.