042-15 14 70
Ring oss:
kontakta oss
Kontakta oss

Våra produkter

Slangfoliefyllare Concetti FFS-E för småsäck
för alla material och emballage

Småsäcksfyllare för alla typer av emballage och material.

– Ventilsäck, Förformad öppensäck, FFS planfolie och slangfolie
– Cement, mineral, djurfoder, spannmål, pellets, protein och kemtekniska material

fyllmaskiner och storsäckspackare för alla storsäckar och material
för alla pulver och granulat

Fyllning upp till 2000 kg med helautomatik

robot för palletering och depalletering med robot
palletering och depalletering av småsäck

Intelligent palletering och depalletering för alla material med kundspecifika lösningar

silokomponenter och pulverprodukter för pulver och granulat
transport, flöde och kontroll

Silokomponenter och hanteringsutrustning för alla pulver och granulat

PEAL transportörer för materialhantering
Transport av bulk och enhetslast

Rullbanor, bandtransportörer och logistiklösningar för transport av styck och bulkmaterial.