042-15 14 70
Ring oss:
kontakta oss
Kontakta oss

Komplett torrbruksfabrik

Komplett torrbruksfabrik för spackel- och bruksprodukter
komplett torrbruksfabrik
KundSvensk torrbrukstillverkare

Komplett torrbruksfabrik

Kunden hade en önskan om en helt ny fabrik med möjlighet för att producera hela deras
torrbruk- och spackelsortiment.

Grus- och sandframställning skall ske i egen regi där 6 produktionsfraktioner skall tas fram. 16 bulkmaterial, 8-15 additiv samt den ”hemliga” blackboxen skall doseras per linje. Dessa produkter skall sedan kunna distribueras i större bulkutlastning, direktutlastning till bil, storsäck samt småsäck.

Summerar vi behovet så blir det en riktigt stor fabrikslayout. När vi väger in den ekonomiska aspekten så ger det en orimligt stor fabrik för att täcka behovet av de mindre frekventa produkterna. Fabriken skulle behöva ha 32 silos i tornet och 20-30 additivbehållare.

PEAL fick en rejäl utmaning i att lösa logistiken för produktionen och följande lösning presenterades.

torktrumma och kyltrumma för sand

Sandförsörjning sker via intagsfickor med transportband upp till en PEAL-Sandby tork/kyltrumma med tillhörande filter. Hela tork/kyl systemet är byggt på PEALs välbeprövade system TA/KA. Hela processen med brännare, sandinmatning och rökgas-temperaturer styrs via PC med enkel grafisk överblick.

Den torkade sanden transporteras med elevator upp till tornet för siktning. En sizer med fem däck siktar den torkade och nedkylda sanden. Sanden kyls för att förhindra ”svettning” och därmed kondens i silos. Alla sandsilor är försedda med kontinuerlig nivåmätning samt överfyllnadsrör.

Produktionstornet består av följande plan
– Topplan med inblåsningsrör och silofilter

– Silosystem med 24 st silor. Varje silo rymmer ca 70 m3.

– Doseringsplan med skruvtransportörer för bindemedel och fallrör för sandfraktioner samt två stora ballastvågkärl.

– Tillsatsplan med möjlighet att hantera flobiner, storsäck, småsäck. Tillsatsmedel doseras via vågkärl med
stor viktnoggrannhet.

– Blandarplan med plogskärsblandare för spackelprodukter samt planblandare för torrbruk.

– Bottenplan med utsäckningslinjer och bulkutlastning.

Denna lösning ger ett produktionstorn med basmåttet 12,5 x 15 meter!
För att komprimera tornet så har 6 av silorna dubbelkona, därmed kan samma silo förse både spackel- och torrbruksblandarna med material.

På tillsatsplanet hanteras produkter både helautomatiskt samt manuellt. Produkterna går i separata vågkärl för att uppnå bästa noggrannhet och minsta rengöring. Dosering från ett par hundra gram till ett par hundra kilo.

Mikrodoserare doserar från några centiliter till ett par liter. Doserarna är utrustade med omrörare för att garantera konstant matning även av finkorniga material. Separata inmatningar till bindemedel och tillsatsmedel för att förhindra kontaminering och minimera rengöringen.

Planet används som mellanlagring för de förfyllda flobinerna samt småsäckarna som spräcks på plats i specialdesignade säcktömmare. Tömmarna hanterar olika förpackningsformat som storsäck, småsäck och flobiner.

Både småsäck och storsäck säckas ut på bottenplanet. Kapaciteterna ligger på upp till 1200 småsäck och 30 storsäck per timme. De båda linjerna är sammanbyggda mot en gemensam emballerings- och ackumulerings-bana.

De 24 silorna doserar till vågkärlen för spackel samt torrbruk. För att kunna dosera båda vågkärlen är skruvarna placerade i tre nivåer. Sex silor har dubbla koner och två silor har direkt-tömning ner till utsäckningen.

Alla silor är utrustade med manuella nödspjäll. Beroende på materialtyp i silon har vi försett dem med olika typer av tömningshjälpmedel. Fluidiseringskudde, luftkanon eller fluiserings-läpp.

På blandarplanet står det två typer av blandare, specialanpassade för de produkter som produceras. För blandning av torrbruk används en planblandare av fabrikat PEMAT. Denna blandare är utrustad med centralsmörjning och tre tömningsluckor för snabb tömning via separata mellanbehållare till bulk, småsäck eller storsäcksutlastning.

För spackelbruket används en WAM plogskärs-blandare. Tömningluckan täcker hela blandarbotten vilket garanterar fullständig tömning. Tre snabbroterande wirblers arbetar in tillsatsmedel t.ex. fibrer som doserats från tillsatsplanet.