042-15 14 70
Ring oss:
kontakta oss
Kontakta oss

Torktrummor

1.00kr

Produktblad
TKA.pdf
Kategori: Etikett:
Beskrivning
Torkanläggning för mineraler, sand och andra pulver

Torktrummor används för att ta bort fukt ur material innan det vidareförädlas.
Materialet som skall torkas passerar genom en roterande cylinder. En olje- eller gasbrännare alstrar den energi/torkgas som är krävs för torkning av materialet. Torkgaserna och torkgodset möts i trumman i motström och i direkt kontakt. Brännaren styrs av temperaturen på utgående material. Gas och vattenånga sugs bort med separat avsugningsfläkt via cykloner eller filter. Utgående material har en temperatur på ca 90º – 100ºC.

Kyltrumma PEAL KA

Med en kombinerad tork & kyltrumma kan temperaturen på det utgående materialet från torktrumman vara lägre än med enbart en torktrumma. I kyltrumman avfuktas och kyls materialet så att man undviker ”eftersvettning”. Med en kyltrumma blir således energiåtgången lägre, samtidigt som den färdiga produkten har lägre temperatur än med enbart en torktrumma.

Kapacitet

TKA10: TA11/42 med KA11/51 ger 7-10 ton/timme

TKA30: TA12/65 med KA12/80 ger 20-30 ton/timme

TKA50: TA16/75 med KA16/90 ger 40-50 ton/timme

TKA80: TA 20/90 med KA20/100 ger 70-80 ton/timme