042-15 14 70
Ring oss:
kontakta oss
Kontakta oss

Kategori

Plocka säck från pall med robot

Peal har utvecklat ett system för depalletering av småsäckar där roboten sköter alla steg i processen från plock från pall, spräckning i behållare och bortförsel av den tomma säcken.

Ergonomi- och arbetsmiljöfördelar

Tillsatsinblandning och ingredientshantering med småsäck är ett arbetsmoment som är rejält ergonomiskt eftersatt. Med vårt skalbara system frigörs operatören till andra arbetsmoment och behöver endast kvittera in nya pallar med material till roboten. Resten sköter vår världsledande säckspräckningsrobot.